Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste on päivitetty 21.05.2018 osana EU:n uutta GDPR (General Data Protection Regulation) –tietosuoja-asetusta.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Kauneus- ja hyvinvointikeskus Félicité Oy
Y-tunnus: 2202143-5.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Emmi Rantanen
emmi.rantanen@felicite.fi

3. Rekisterin nimi
Kauneus- ja hyvinvointikeskus Félicité verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Kauneus- ja hyvinvointikeskus Félicitén toimesta http://www.felicite.fi/ –verkkopalvelun ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Kauneus- ja hyvinvointikeskus Félicitéllä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti.

Ajanvaraukset toteutetaan timma.fi –palvelun kautta ja heidän tietosuojaselosteen voit lukea täältä:
https://timma.fi/privacy

Rekisteröity käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käytön markkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– puhelin
– sähköposti
– osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Kauneus- ja hyvinvointikeskus Félicitén verkkopalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Kuitenkin niissä tapauksissa kun tietoja luovutetaan se perustuu rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen. Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kauneus- ja hyvinvointikeskus Félicitén verkkopalvelun käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn oikeus poistaa tietoja
Rekisteröidyllä on oikeus tiettyjen tietojen poistamiseen. Tietojen poistaminen tapahtuu kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei Kauneus- ja hyvinvointikeskus Félicitén sekä rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen liity mitään keskeneräisiä taloudellisia tai oikeudellisia kysymyksiä (esimerkiksi suorittamattomia laskuja).

12. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

13. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.